Wpisy z tagiem ‘Sieci Komputerowe’

Internet w Polsce (2009-7-10)

Przynależność do bloku państw socjalistycznych, także w kwestii Internetu, nie wyszła Polsce na dobre. Aż do 1989 roku wszystkie kraje tego bloku były objęte programem COCOM, który polegał na daleko posuniętych restrykcjach technologicznych. Dopiero przemiany ustrojowe pozwoliły Polsce na podjęcie starań się o przyłączenie do międzynarodowej sieci. Trafiłes na tę stronę szukając:sieci komputerowe w polsceSieci Czytaj dalej →

Powstanie www i dalszy rozwój Internetu (2009-7-10)

Tym razem zaczęło się od fizyki. Szwajcarski instytut CERN (?Centre European pour la Recherche Nucleaire? później ?European Laboratory for Particle Physics?) w Genewie poczuł nieodpartą potrzebę udostępnienia wyników swoich badań naukowcom z całego świata. Tim Berners-Lee wpadł na pomysł powiązania ze sobą dokumentów znajdujących się na serwerach WWW (World Wide Web) przy pomocy łączy hipertekstowych, Czytaj dalej →

Historia internetu (2009-7-10)

Większość przełomowych wynalazków jest dziełem zbiegu okoliczności, lenistwa lub efektem wojskowych programów badawczych. W przypadku internetu padło na względy militarne. Wszystko zaczęło się od Zimnej Wojny, kiedy to w 1957 roku został wystrzelony przez Rosjan pierwszy sztuczny satelita ziemi – Sputnik. Mocno zaniepokojony tym faktem Departament Obrony (Department of Defence) USA powołał specjalną Agencję ds. Czytaj dalej →

Protokoły w sieciach komputerowych (2009-7-10)

Protokołem w sieci komputerowej nazywamy zbiór powiązań i połączeń jej elementów funkcjonalnych. Tylko dzięki nim urządzenia tworzące sieć mogą się porozumiewać. Podstawowym zadaniem protokołu jest identyfikacja procesu, z którym chce się komunikować proces bazowy. Z uwagi na to, że zwykle w sieci pracuje wiele komputerów, konieczne jest podanie sposobu określania właściwego adresata, sposobu rozpoczynania i Czytaj dalej →

sposoby łączenia sieci komputerowych (2009-7-10)

Połączenia kablowe Kable metalowe dzielą się na symetryczne (składają się z dwóch przewodów, w których przepływają prądy o tym samym natężeniu, w przeciwnych kierunkach co pozwala eliminować szumy i zakłócenia np. Skrętka) i niesymetryczne (prąd płynie przez przewód sygnałów, drugi przewód stanowi uziemienie np. Kabel koncentryczny). Trafiłes na tę stronę szukając:sposoby łaczenia komputerow w siecisposoby Czytaj dalej →

Historia i rozwój Ethernetu (2009-7-10)

Pierwotnie Ethernet oznaczał sieć lokalną utworzoną przez naukowców w centrum badawczym firmy Xerox w Palo Alto. Ethernet nie był śmiałą, nową technologią, stworzoną z myślą o jej ogromnym potencjale rynkowym, lecz raczej prostym narzędziem, ułatwiającym naukowcom wymianę danych podczas odkrywania i wdrażania nowych technologii. Pierwotny Ethernet był siecią niezbyt wyszukaną. W dużym stopniu jej działanie, Czytaj dalej →

Model referencyjny OSI (2009-7-10)

Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI) w celu ułatwienia realizacji otwartych połączeń systemów komputerowych. Połączenia otwarte to takie, które mogą być obsługiwane w środowiskach wielosystemowych. Omawiany model jest globalnym standardem określania warstw funkcjonalnych wymaganych do obsługi tego typu połączeń. Model referencyjny OSI dzieli procesy zachodzące podczas sesji komunikacyjnej na siedem warstw Czytaj dalej →

Topologie sieci LAN (2009-7-10)

W tym miejscu przedstawiamy podstawowe typy topologii sieci komputerowych takich jak: Topologia Gwiazdy, pierścienia czy magistrali Trafiłes na tę stronę szukając:topologie sieci lantopologia gwiazdytopologia sieci lantopologia magistralitopologia pierscieniatopologie lantopologia sieciTropologia gwiazdtopologia sieci komputerowejtopologia lantopologie siecisieci komputerowe lantopologia sieci gwiazdakoncentrator hubtopologie sieci komputerowychsposoby łączenia komputerów w sieć (topologia)topologie sieciowetopologia sieci komputerowychschemat sieci lantopologiaschemat topologii gwiazdytopologia sieci Czytaj dalej →

Typy sieci LAN (2009-7-10)

Typ sieci opisuje sposób, w jaki przyłączone do sieci zasoby są udostępniane. Zasobami mogą być klienci, serwery lub inne urządzenia, pliki itd., które do klienta lub serwera są przyłączone. Zasoby te udostępniane są na jeden z dwóch sposobów: równorzędny i serwerowy. Trafiłes na tę stronę szukając:typy siecitypy sieci komputerowychtypy sieci lantypy sieci lokalnychsieć każdy z Czytaj dalej →

Rodzaje sieci komputerowych (2009-7-10)

Siecią nazwać można wszystko, co umożliwia dwóm lub większej liczbie komputerów (lub urządzeń) komunikowanie się ze sobą i/lub z innymi urządzeniami. Dzięki sieciom można wykorzystywać komputery do współdzielenia informacji, do współpracy przy realizacji zadań, do drukowania, a nawet do bezpośredniego komunikowania się za pomocą indywidualnie adresowanych wiadomości. Trafiłes na tę stronę szukając:rodzaje sieci komputerowychsieć manrodzaje Czytaj dalej →